Tikkurilan Palloseura ry. - Privacy policy

Tikkurilan Palloseura JÄSENREKISTERISELOSTE

JÄSENREKISTERISELOSTE

Rekisterin nimi
Tikkurilan Palloseura Ry:n jäsenrekisteri

Rekisterinpitäjä

Tikkurilan Palloseura Ry (0197110-8)
Leinikkitie 20
01350 VANTAA

Rekisteriasioita hoitavat henkilöt

Jäsenrekisterin ylläpito kuuluu joukkueittain joukkueenjohtajille.
Toimistonhoitaja vastaa koko järjestelmästä sekä ohjaa ja opastaa järjestelmän käytössä.

Jäsenrekisterin käyttötarkoitus

    Kaikista seuran jäsenistä pidetään jäsenrekisteriä, jonne ilmoittautumislomakkeissa

annetut tiedot tallennetaan. Jäsenrekisterin tietoja käytetään ainoastaan seuran toimintaan liittyvissä asioissa.

Jäsentiedotteet ja muu toiminnan kannalta tärkeä tieto toimitetaan rekisterissä olevia osoitetietoja hyödyntäen.

Kuvaus rekisteröidystä

Rekisteriin tallennetaan tiedot Tikkurilan Palloseura Ry:n jäsenistä sekä kannattajajäsenistä. Lisäksi rekisteriin tallennetaan tiedot alaikäisten pelaajien huoltajista sekä joukkueen virallisista taustoista (valmentaja, joukkueenjohtaja, huoltaja, rahastonhoitaja).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Tikkurilan Palloseura Ry:n jäsenrekisteriä pidetään myClub –nimisessä tietokonejärjestelmässä, jonka palvelun tuottaa Taikala Oy.

Rekisteriä käytetään jäsenasioiden hoitamiseen, jäsen- sekä muiden maksujen laskutukseen ja seurantaan.

Jäsenrekisteriin tallennettavat tiedot

Kaikkien osalta järjestelmään tallennetaan: nimi, osoite, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite

Pelaajien osalta tallennetaan myös: syntymäaika, henkilökohtainen viitenumero, seuran jäsennumero, tieto onko oma vakuutus vai ei, Sportti-ID numero ja seuran antaman virallisen pelipaidan numero

Järjestelmä mahdollistaa jäsenen seuralle ja/tai joukkueelle suorittamien maksujen seurannan.

Jäsenten sähköpostilista

Rekisteritietojen avulla seura voi valita aina oikeat henkilöt sähköpostilistalle, jolloin tiedonvälitys nopeutuu ja kohdentuu oikein.
Tiedot saa poistettua sähköpostilistalta ilmoittamalla siitä jäsenrekisterin ylläpidosta vastuussa oleville henkilöille tai oman joukkueen joukkueenjohtajalle.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään jäsenen ja/tai heidän vanhempiensa ilmoituksen perusteella. Joukkueen toimihenkilöt ilmoittavat tietonsa itse rekisterinpitäjälle.

Jäsentietojen luovuttaminen

Säännönmukainen jäsentietojen luovuttaminen

Jäsenten osoitetietoja ei luovuteta seuran ulkopuoliseen käyttöön ilman hallituksen erikseen tekemää päätöstä.

Jäsenrekisteriin tallennettuja rekisteröityä koskevia tietoja luovutetaan Suomen Palloliitolle urheilutoimintaan osallistumiseen vaadittavan lisenssin rekisteröimistä ja hallinnointia varten, ja käsitellään Suomen Palloliiton ylläpitämässä Pelipaikka-rekisterissä. Lisätietoja Suomen Palloliiton noudattamasta tietosuojakäytännöstä voit saada osoitteesta https://www.palloliitto.fi/tietosuoja/

Tietojen luovuttaminen suoramarkkinointiin

Hallituksen erillisellä päätöksellä täysi-ikäisten jäsenten yhteystietoja voidaan luovuttaa yhteistyökumppaneille kaupallista tarkoitusta varten.

Tietojen siirto Euroopan Unionin ulkopuolelle

    Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle.

Rekisteröidyn kielto-oikeus

Jäsen voi ilmoittaa luovutus- tai käsittelykiellosta, joko kirjallisesti tai puhelimitse rekisteriä hoitavalle henkilölle.

Rekisteritietojen suojauksen periaatteet

A. Kirjallisen aineiston säilytys ja suojaaminen

Kirjallisena aineistoa käytetään vain joukkueen toimihenkilöiden tarpeisiin. Tietoja ei tallenneta muihin rekistereihin.

B. ATK:lle talletetut tiedot (rekisterin käyttöoikeuden periaatteet ja käytön valvonta sekä laitteiden fyysinen suojaus)

myClub rekisteriin on saatavilla joukkuekohtaiset käyttöoikeudet niin, että ne voidaan antaa joukkueenjohtajalle, varajohtajalle sekä rahastonhoitajalle. Kullakin käyttäjällä on henkilökohtaiset tunnukset ohjelmaan kirjautumista varten. Tunnuksia ei saa luovuttaa toisille henkilöille.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Henkilötietolain 26 §:n mukaan jäsenellä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot ja saada niistä pyydettäessä kopiot.

Tiedon korjaaminen

Henkilörekisterilain 29 §:n mukaan rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton tai vanhentunut henkilötieto.

Jos tiedon korjaamisesta tai tarkastusoikeudesta kieltäydytään, jäsenelle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus ja hänellä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi osoitteella: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 315, 00181 HELSINKI. Tietosuojavaltuutettu voi antaa rekisterinpitäjälle määräyksen tiedon korjaamisesta.

Tiedon korjaamiseksi asianomaisen tulee ottaa yhteyttä rekisteriä hoitavaan henkilöön.

Tikkurilan Palloseura Ry / Hallitus


Updated at - 2018-10-01 12:59